Skattefri förmån

Regeringen har tagit bort denna möjlighet till bruttolöneavdrag tyvärr. Sorry
Läs mer på Skatteverkets webbplats