Lasek/Elsa

 

Sabbatsberg Ögonlaser behandlar ditt synfel med den senaste versionen av Lasek/Elsa, eller med ”TransPRK No Touch”. ”TransPRK, No Touch” eller ”No cut” är en variant av metoden Lasek/ELSA, PRK och Epi-Lasik.

Själva lasermaskinen är bland de mest avancerade som finns på marknaden en Amaris från Schwind.

Lasek är en ytmetod vilket innebär att vi sparar ofta mer än 100 tusendels substans tjocklek av hornhinnan i jämförelse med Lasik /Fs-Lasik metoden.  Hornhinnan är ca 500 tusendels millimeter tjock och laserbehandlingen  med Lasek metoden tar bort ofta 30-90 tusendelar av dessa 500. Om hornhinnan försvagas för mycket så uppstår ofta mycket stora synproblem som rent av kan vara omöjliga att reparera. Detta är ett av skälen till att vi väljer ytmetoden Lasek.

 

Epitelet avlägsnas genom att vi först har en svag alkohol-lösning på hornhinneytan. Efter detta kan epitetet fösas åt sidan och då blottas själva horn hinnan under den bortfösta skydds ”filmen” epitetet. På Hornhinnan låter vi så lasern arbeta för att ändra på formen och därmed brytningen av ljuset. Vid närsynthet så tar lasern ned toppen på hornhinnan med ett antal tusendels millimeter varvid närsyntheten avlägsnas.

Metoden  kombineras med samtidig asfärisk-  och eventuell wavefrontsbehandling, som ibland behövs för att ytterligare förbättra din synen.

 

Artikel om Lasek på Wikipedia.

 
Artikel om Lasik på Wikipedia.